Educational materials - LV

Šeit jūs varat atrast materiālus no septiņiem apmācību moduļiem, kurus ir izstrādājuši projekta partneriem
!! Šie materiāli ir publicēti izglītības un informēšanas dēļ, un tos ir aizliegts izmantot citiem mērķiem!!