Training of Trainers - LT

Norėdami gerinti jaunų žmonių IKT įgūdžius, projekto partneriai išsirinks jaunimo darbuotojus, kurie bus apmokyti nemokamai suteikti ugdymo paslaugas jaunimui savo šalyse. Kadangi kiekvieno partnerio organizacija turi kokių nors IKT sričių mokytojų, bendras jaunų žmonių, turinčių įgūdžių, reikalingų skaitmeniniam darbui, kiekio padidėjimas yra mažas. Dėl to, kiekviena partnerio organizacija įsisavins dar 6 mokymų kursus, kurių mokys jaunimą. Tam, kad šis tikslas būtų įgyvendintas, bus vykdomi bendras jaunimo darbuotojų mokymai.
Iš viso bus paruošti 35 jaunimo darbuotojai. Bendrų mokymų metu jie turės puikią galimybę bendrauti ir susipažinti su kitais jaunimo darbuotojais, kurie mokys tos pačios srities IKT mokymuose kitose šalyse, bei kitais jaunimo darbuotojais, kurie mokys kitus modulius.

Savaitę Rijekoje (Kroatijoje) 35 būsimieji jaunimo mokytojai iš 6 šalių (Kroatijos, Kipro, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Turkijos) dalyvavo Europinio projekto „0101 karta“ mokytojų ruošime. Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas nedirbančio jaunimo švietimui IKT srityje ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui.


Dear participant of the Training of Trainers welcome to Generation 0101 team! For the purpose of reporting, please fill information requested below. Fell free to contact us for any request or information.

See you on November 16th in Rijeka!