Strategija

Septynios partnerių organizacijos iš Kroatijos, Kipro, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Turkijos atliko Skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo savo šalyse tyrimą skirdamos didelį dėmesį jaunimo nedarbui. Remdamiesi šiais tyrimais mes sukūrėme gaires kiekvienos šalies vietos, regioninio nacionalinio ir Europinio lygmens politikams.
Tyrimo rezultatus ir gaires, skirtas kiekvienai šaliai, galite rasti meniu skiltyje strategija.
Projekto metu mes viešinsime  rezultatus ir gaires visų lygių politikams ir toliau dalyvausime diskusijose dėl su IKT susijusios politikos formavimo partnerių šalyse ir visoje Europoje.