Projektas

Programos Erasmus+ finansuojamas projektas „0101 karta“ yra strateginė partnerystė tarp 6 šalių: Kroatijos, Kipro, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Turkijos. Pagrindinis projekto tikslas yra (1) sustiprinti partnerių pozicijas nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu ir (2) ugdyti partnerių gebėjimus skatinti Skaitmeninės darbotvarkės politikos pokyčius, plėtoti mokymo programas, skirtas įgūdžių, reikalingų skaitmeninėje pramonėje, ir socialinę įtrauktį vietos bendruomenėse skatinančių įrankių naudojimui.