Γιατί μια στρατηγική συνεργασία?

Η ανεργία των νέων είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα. Ταυτόχρονα, προκύπτει η ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη και την αναγνώριση των δεξιοτήτων ΤΠΕ, ώστε οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να μορφωθούν καλύτερη και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Σελίδες