Στρατηγική

Επτά οργανισμοί-εταίρους από την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Λετονία, την Λιθουανία και την Τουρκία διεξήγαγαν την μελέτη για την εφαρμογή της Ψηφιακής Ατζέντας στις χώρες τους με έμφαση στην ανεργία νέων. Με βάση τη μελέτη, έχουμε δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης και τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε χώρα στην Πολιτική στο μενού.
 
Κατά τη διάρκεια του έργου θα διαδώσουν τα αποτελέσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίζουν να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής για την ΤΠΕ στις χώρες τους και στην Ευρώπη.