Εκπαίδευση

Μέσω του έργου Generation 0101 θα αναπτυχτούν 7 εκπαιδευτικές ενότητες. Κάθε οργανισμός εταίρος θα αναπτύξει σεμινάρια στον τομέα τους στην ΤΠΕ.
Οι επτά εκπαιδευτικές ενότητες τις οποίες αναπτύσσουμε είναι:
  • Η-δημοσιογραφία,
  • Κατασκευή ιστοσελίδων,
  • Ηλεκτρονικά εργαλεία συνεργασίας,
  • Εύκολη κωδικοποίηση,
  • Βίντεο,
  • Εφαρμογές κινητού,
  • Κοινοτικό ραδιόφωνο.
Κάθε ενότητα θα έχει το δικό του πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό. Αφού προετοιμαστούν οι ενότητες, θα εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές οι οποίοι πρόκειται να εκπαιδεύσουν τους νέους. Για να ελέγξουν τις γνώσεις των νέων ανθρώπων θα γίνονται εξετάσεις και οι καλύτεροι από αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνεργαστούν με τους άλλους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση νέων από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Generation 0101 κατά τη διάρκεια του Hackathon.
 
Όλα τα στάδια της εκπαίδευσης θα παρέχονται δωρεά και θα χρησιμοποιούν  ανοικτά προγράμματα . Όλη η υλη που θα αναπτυχτεί θα πρέπει να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, ώστε ο καθένας που ενδιαφέρεται να μπορεί να το χρησιμοποιήσει.