Politike

Sedam partnerskih organizacija iz Hrvatske, Cipra, Italije, Latvije, Litve i Tursje provele su istraživanje o implementaciji Digitalne agende u svojim zemljama sa naglaskom na nezaposlenost mladih. Prema provedenom istraživanju izradili smo smjernice za donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i Europskoj razini. Rezultate i smjernice možete pronaći za svaku zemlju zasebno pod stavkom izbornika Politike.

Tijekom projekta diseminirat ćemo rezultate i smjernice donositeljima odluka na svim razinama i nastaviti sudjelovati u raspravama o donošenju politika u ICT-u u zemljama sudionicama i u Europi.