Alati za online suradnju

Radovi polaznika modula "Alati za online suradnju"

Dina Avdić – Doček prijateljice u Rijeku

Ira Belošević – Urbana povijest grada Rijeke

Sarah Fabijanić – Uređenje parka Peti element

Dijana Janković – Program za nastavu hrvatskog jezika

Jana Juričić – Udruga za zaštitu životinja Lunjo i Maza

Aleksandra Lazarević – Web dizajn

Vanesa Šuran - Hackaton

Mauro Budak – Radijska emisija za radio RIT

Ana Hercigonja – Škola glagoljice

Sandra Devjak – Projektiranje

Marko Šutej – Noćni život u Rijeci