Το Έργο

Το έργο Erasmus + Generation 0101 είναι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ 6 χώρες: την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Λετονία, την Λιθουανία και την Τουρκία. Κύριος στόχος του έργου είναι (1) να ενίσχυση τις θέσης των εταίρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,  και (2) να αναπτύξουν τις δεξιότητες των εταίρων όσον αφορά την προώθηση αλλαγές πολιτικής στον τομέα της Ψηφιακής Ατζέντας, την ανάπτυξη επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανία και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την κοινωνική ένταξη στις τοπικές κοινότητες.